Ondersteuning milieu & energie

Heb je vragen over advies- en informatierechten, milieuwetgeving, actieplannen, energie, klimaat, leefomgevingsvervuiling, gifstoffen, asbest, mobiliteit, duurzame consumptie, duurzame ontwikkeling, groene jobs, rechtvaardige transitie?


Contacteer ons

Wij maken werk van een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame omgeving. We leggen de vinger op problemen in onze leefomgeving en vertalen dit naar de syndicale agenda. Je krijgt een antwoord op maat. Samen ontwikkelen we strategieën om steviger te staan in het sociaal overleg.

In een notendop wat we doen

  • trajectbegeleiding aan syndicale afvaardiging, CPBW en OR ter versterking en ontwikkeling van de eigen structurele milieuwerking
  • begeleiding bij het sociaal overleg in het bedrijf: voorbereiding en aanwezigheid bij vergadering van CPBW en OR; ondersteuning en begeleiding bij ontwikkelen van (sensibiliserende) campagnes en acties syndicale afvaardiging, CPBW en OR
  • vormingen: kant-en-klare vormingen; vormingen op maat; ondersteuning bij vormingen
  • publicaties: brochures en jaarkalender ter ondersteuning van het syndicale werk: verdiepende dossiers: ‘Dossier asbestvervangers’, ‘Rode draad voor een groen bedrijf’
  • hulp bij analyse van de documenten van je bedrijf over milieu en energie: bijvoorbeeld milieuvergunning, jaarverslag van de milieucoördinator, integraal milieujaarverslag, ... ; doorverwijzingen en begeleiding bij het oplossen van concrete bedrijfsvragen
  • databank met voorbeelden

 Een gezonde leefomgeving is een recht

Zoek op trefwoord

energie klimaat milieu